Disclaimer

Op alle foto's en bestanden van Vet Portret is het auteursrecht/copyright uitsluitend voorbehouden aan mevrouw M.L. de Jongh te Amersfoort. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitalisering of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mevrouw M.L. de Jongh is NIET toegestaan. Bij toegestane publicatie is altijd naamsvermelding verplicht in het artikel bij de betreffende afbeelding of in de colofon van de uitgave.

 

Amersfoort, januari 2018